Základní škola Vsetín Sychrov 97


Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p.o.,

a Základní škola Vsetín, Sychrov 97

pod záštitou místostarosty města Vsetín Mgr. Petra Kořenka

pořádají

vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ

HISTORIE VSETÍNSKÉHO ZÁMKU

(dole na stránce nově ukázky otázek!!)

Přihlášené školy-dole-pod otázkami

a
dne 12. listopadu 2013

v prostorách Mramorového sálu zámku Vsetín

od 9.00 do 12.00 hod.

oficiální plakát- zde ! 

soutěžní část:

* vědomostní soutěž - historie zámku *

 *“dobrodružství“ v prostorách celého zámku *

 * řekni, co to je (poznávání historických artefaktů) *

 

soutěží tříčlenné týmy (třídní i školní),  povzbudit je mohou spolužáci

vstupné 10,-Kč/žák

přihlášky zasílejte na adresu: JaroslavaSevcikova((.zavináč.))seznam.cz

či elektronicky:

pro soutěžící i diváky je připraven program

v rámci Muzea regionu Valašsko


Přihlášené školy:
 ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - 8.A - jeden soutěžní tým + 15 diváků
ZŠ Růžďka - jeden soutěžní tým + 0
ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - 9.A- jeden soutěžní tým + 15 diváků
ZŠ Vsetín, Luh - dva soutěžní týmy + 30 diváků
ZŠ Horní Lideč - jeden soutěžní tým + 24 diváků
ZŠ Trávníky - 8.A- jeden tým, 9.A-dva týmy + 15 diváků

kapacita sálu - je již plná
příjem přihlášek uzavřen


Propozice

vědomostní soutěže pro žáky 2. stupně ZŠ

HISTORIE VSETÍNSKÉHO ZÁMKU

 
Přihlášky zasílejte do 10.10.2013 (změna data!!)

uvádějte prosím také počty diváků

vstupné ve výši 10,-Kč hradí diváci i soutěžící, doprovod zdarma

přihlášky zasílejte na adresu: JaroslavaSevcikova((.zavináč.))seznam.cz

zde také získáte jakékoliv další informace k soutěži i účasti diváků
UPOZORŇUJEME!! kapacita sálu je omezená, dřívější příhlášky budou mít přednost,
přihlášky přijímáme do naplnění kapacity sálu!  Diváci mohou podporovat své týmy v rámci tří kol soutěže:
1)vědomostní kvíz – formou prezentace
soutěžící budou odpovídat na vylosované otázky ihned, bez přípravy,
porota bude hodnotit jak vědomosti, tak také projev týmu
 
2)dobrodružná hra v prostorách zámku
kde bude úkolem dohledat určitá historicky významná místa,
či exponáty, či informace dostupné v prostorách zámku
 
3)řekni, co to je
spíš zábavná část soutěže, kdy historik muzea nabídne z depozitářů historické artefakty a soutěžící stylem pořadu „kufr“ budou určovat, k čemu sloužily,
či co to vlastně je...
 

Příprava na soutěž - stránky MRV
http://www.muzeumvalassko.cz/
a hlavně osobní návštěva v muzeu, program možno objednat v říjnu
přímo u Mgr. Pavla Mašláně- maslan(zavinac)muzeumvalassko.czodkazy na předešlé soutěže podobného typu
pomníky a památníky- zde !
historie holocaustu -Vsetín, paní Ilsa - zde !


Příprava na soutěž „Historie vsetínského zámku“

 galerie

Doporučujeme seznámit se s galerií majitelů zámku (panství),
která je umístěna na schodišti v přízemí zámku + expozicí "V tom vsetínském zámku! (odkaz)

Doporučujeme prohlédnout si i portréty majitelů zámku, zejména těch „něčím“ významných…

 

Příklady otázek v hlavní části soutěže:

 

1. Byl někdy majitelem vsetínského zámku šlechtic Albrecht z Valdštejna?

Odpověď : ANO-NE

 

1. a-podotázka pro soutěžní družstvo, které si ji vylosuje:

Jak se Albrecht z Valdštejna stal majitelem zámku a panství, jaký měl erb?

Odpověď : očekáváme cca půl a jednominutovou informaci o tom, že…jej jeho manželka Lukrécie Nekšovna z Landeka učinila (r. 1609-1610) spolumajitelem zámku, tj. panství Vsetín se zámkem a městečky, vesnicemi, kostelními podacími, dvory poplužními, pivovarem, mlýny, pilami (citováno z knihy-viz níže)

 a

 erb rodu Valdštejnů - zde !

 

2. Byl Albrecht z Valdštejna spojen s příchodem jezuitů na Vsetín?

Odpověď ANO-NE

 

2.a) podotázka pro soutěžní družstvo, které si ji vylosuje:

Pokud ano, tak jak a za jakých okolností (doba), pokud ne,
tak kdo byl spojen s příchodem jezuitů na Vsetín a kdo to jezuité byli?

Odpověď: očekáváme – ano, on sám je osobně povolal, spojení s rekatolizací (Vsetínsko bylo silně "nekatolické" na počátku 17.století), jezuité= řeholní  řád římskokatolické církve, jeho úkolem bylo obrátit převážně luteránsky orientované vsetínské na katolickou víru atd…

 

3. Mohl Albrecht z Valdštejna zasáhnout do třicetileté války (1614-1648?)

3.a) Pokud ano tak jak a na čí straně bojoval… a co to byla za válka, proč vznikla, kde atd…

 

4. Byl někdy majitelem vsetínského zámku rod Tomáše Bati ?

4.a) Pokud ano, tak (přibližně) kdy a popište okolnosti tohoto vlastnictví
(byli šlechtici-nebyli, kdo byli?, co se zámkem „udělali“? Či o něj přišli?)

 

5. Je pravda, že první potvrzené zmínky o městě Vsetín pocházejí z r. 1308?

5.a) Jak to s těmi potvrzenými zmínkami o existenci  Vsetína bylo?
Jaký má dnes znak?…
citujeme z webu města: O založení Vsetína se nedochovala žádná zakládací listina.
Víme, že roku 1308 již existoval a roku 1297 zřejmě ještě nikoliv.
 Od konce třicátých let 20. století se díky vsetínskému historikovi
Karlu Koblihovi (1900 – 1956) má za naprosto jisté, že Vsetín se poprvé vzpomíná
roku 1308 jako městečko Setteinz a že vznikl nedlouho předtím…

 

6. Můžeme spojit se založením města Vsetín řád Templářů?

6.a) Pokud ano, kdo byli Tepláři? Jaké jsou jejich vazby na Vsetín?

 

7. Který ze šlechtických rodů můžeme spojit se vsetínským panstvím koncem 17. stol a v 18. století?
Je to rod hrabat Illésházy?

7.a) Odkud pocházel tento rod, které události (stavby ) na zámku jsou s ním spojené?

 

8. Je pravda, že císař  Josef II. navštívil r. 1780 osobně zámek ve Vsetíně?

8.a) Který z majitelů ho hostil? Kdo byl císař Josef II., (čí byl syn, komu-čemu vládl atd..) ?

 

9. Byl někdy majitelem zámku Vsetín (a tím i panství) jistý Josef z Wachtlerů?

9.a) Jednalo se o posledního šlechtického majitele.
Čím zámek a jeho okolí obohatil (výstavba do klasicistní podoby, park atd…)

 

10. Je pravda, že v r . 1708 zámek vyhořel „na holé zdi“?

10.a) Kdo byl v době vyhoření zámku v r. 1708 majitelem?
Kdo dal vystavět zámek do dnešní klasicistní podoby, co to znamená-klasicistní podoba?

 

11.Vyhořel zámek v době, kdy ho vlastnili Thonetové?

11.a) Kdo byli Thonetové? V kterém roce jejich držení zámek vyhořel a v jakém rozsahu?

 

V podobném stylu může být položena otázka na kteréhokoliv majitele zámku či významnou událost…
Očekáváme, že otázek bude 2x tolik, než přihlášených soutěžních družstev.

 

 

Doporučené zdroje informací:

Kniha Vsetín,  město a čas, vydalo Město Vsetín  a Masarykova veřejná knihovna,
2008-v odkazech uvedeno jako „kniha“

Stránky Muzea regionu Valašsko: http://www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-vsetin/-v
odkazech uvedeno jako „MRV“

Stránky města Vsetína: http://www.mestovsetin.cz/z-historie-vsetina/d-474170/p1=6688-v
odkazech uvedeno jako !web města“

A nejlépe osobní návštěva v galerii majitelů zámku, popř. lektorský program
u Mgr. Pavla Mašláně (adresa na stránkách MRV)

 


Přihlášené školy:
 ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - 8.A - jeden soutěžní tým + 15 diváků
ZŠ Růžďka - jeden soutěžní tým + 0
ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - 9.A- jeden soutěžní tým + 15 diváků
ZŠ Vsetín, Luh - dva soutěžní týmy + 30 diváků
ZŠ Horní Lideč - jeden soutěžní tým + 24 diváků
ZŠ Trávníky - 8.A- jeden tým, 9.A-dva týmy + 15 diváků

kapacita sálu - je již plná
příjem přihlášek uzavřen
zapsáno: 18.10.2013
Těšíme se  na setkání 12. listopadu 2013Zpracovala Jaroslava Ševčíková

11.10..2013